De Berkey fabrikant heeft een rechtszaak aangespannen tegen de EPA om een einde te maken aan de vervolging van Berkey waterfilters op basis van diens besluit dit jaar om Berkey waterfilters te behandelen alsof het pesticiden zijn in plaats van waterfilters. De EPA heeft inmiddels al opdracht gegeven om het grootste magazijn van Berkey te sluiten. Zie onze blogpost voor meer informatie. .

Berkey Waterzuivering vs. Brita Waterfilter

Ons wordt vaak gevraagd wat het verschil is tussen een Berkey waterfilter en vrijstaande Brita waterfilters. Onze eerste reactie is gewoonlijk een ironisch: “marketing”, maar natuurlijk zijn de verschillen veel substantiëler, en Brita waterfilters steken bij vergelijking op vele fronten niet gunstig af bij de Black Berkey filters.

Als we het hebben over de verwijdering van zware metalen, hoe presteert een Brita filter in vergelijking met Berkey? Een paar jaar geleden heeft de Health Ranger de resultaten van de verwijdering van zware metalen bij een aantal verschillende vrijstaande plastic waterfilters gepubliceerd: de resultaten waren niet bemoedigend. De Brita had de volgende verwijderingspercentages: Aluminium -33.9% (in feite werd Aluminium toegevoegd aan het water door de Brita filter, alhoewel dit mogelijk een aluminium trioxide is, welke chemisch inert is en zodoende onschadelijk. We weten niet of het Health Ranger laboratorium dit onderscheid heeft kunnen maken), Koper 8.6%, Arsenicum 12.1%, Strontium 3.6%, Cadmium 6.6%, Caesium 9.5%, Kwik 74.6%, Lood 14.1%, en Uranium 10.0%. De Black Berkey filters bleken bij onafhankelijke laboratorium tests de hiergenoemde zware metalen te verwijderen tot 99% of hoger, en de  radioactieve elementen in dit rijtje tot 95% of hoger.

Brita vs. Berkey TestBrita filter en Big Berkey

 

We hebben geen informatie kunnen vinden inzake de verwijdering van pathogene bacteriën door de Brita filters aangezien ze hierover geen uitspraken doen op hun website. Dit doet het idee rijzen, dat bacteriologische besmetting niet wordt verwijderd of op zo’n laag niveau dat Brita hierover niets onthult. Jaren geleden werd er een studie gedaan waarbij de bacteriële getallen juist toegenomen waren in het door Brita gefilterde water. In dit opzicht zijn de Black Berkey filters een klasse apart, en dit is ook waardoor zij te boek staan als waterzuiveraars in plaats van waterfilters. De Black Berkey filters verwijderen pathogene bacteriën tot een hoogte van 99,9999999%.

De Brita filters zelf moeten iedere 4 weken of na 100 liter water vervangen worden (welke van de twee het eerst het geval is), en als het te filteren water harder is dan 12 graden Clarke hardheid moet dat zelfs eerder. Een set van twee Black Berkey filters kan tot 22.700 liter filteren. Onze vervangings calculatortoont u de manier waarop u kunt uitrekenen hoe lang uw Black Berkey filters mee zullen gaan op grond van uw eigen gebruik.

Men zou verwachten dat de Brita filters veel goedkoper zouden zijn dan de Berkey water zuiveraar die 22.700 liter aankan, maar het tegendeel is waar. Op dit moment (Maart 2018) is de totaalprijs van een Brita filter €1519, gebaseerd op 19 Brita filter pakken van 12 filters (€79,95 per stuk) en een totaal van 22.700 liter te filteren water. De prijs van een Big Berkey inclusief 2 Black Berkey filters is €279.

Als u graag hulp hebt bij het bepalen van de Berkey filter die het best past bij uw situatie zie Een Berkey Waterzuivering Systeem Kiezen of stuur ons een email naar: info@berkeywaterfilterseurope.com