We zijn gesloten tot september

2014 Lab Test Resultaten van Envirotek Laboratories Inc., New Jersey

Bij de laatste testronde in opdracht van NMCL werd gevonden dat de Black Berkey filters chloramines, farmaceutica en BPA verwijdert, zowel als een lange lijst pesticiden en zware metalen. De resultaten van de lab test kunt u hier vinden in een PDF bestand. Hieronder halen we enkele resultaten voor het voetlicht.

Opvallende Black Berkey test resultaten:

  1. Bisfenol-A - Meer dan 99,9% verwijderd.Het gaat hier om een veel voorkomende hormoonontregelaar die gevonden wordt in plastic PET flessen, belangrijk voor mesnsen die hun Berkey vullen met flessenwater.
  2. Chloramines - Meer dan 99,9% verwijderd.Als antwoord op de groeiende onzekerheid onder bestaande en potentiële Berkey klanten of de Black Berkey filters chloramine verwijderen. Veel water autoriteiten zijn voor water desinfectie van chloor naar chloramine overgestapt.
  3. Farmaceutica - Verwijderd voor meer dan 99,5%.Vanwege toenemende bezorgdheid over de aanwezigheid van farmaceutica in onze water voorziening zijn de Black Berkey filters getest op verwijdering van 17 verschillende farmaceutica. Er waren in dit laboratorium niet meer farmaceutica ter testing voorhanden, maar we kunnen zeker aannemen dat daar de resultaten niet anders voor zouden uitkomen.
  4. Petroleum verontreinigingen - Verwijderd voor meer dan 99,9%.Het komt helaas steeds vaker voor dat dat olie- en petroleumlekkages onze waterbronnen verontreinigen. Dit zorgt al enige tijd voor groeiende ongerustheid onder onze klanten, in het bijzonder na het Mexicaanse Golf olielek. De Black Berkey filters verwijderen deze verontreinigingen.
  5. Pesticiden - Verwijderd voor meer dan 99,9%.Deze testen werden gedaan ter bevestiging van eerdere, maar in deze testronde werden meer pesticiden betrokken.
  6. Zware Metalen - Vewijderd voor meer dan 99,1%.Deze tests werden gedaan ter bevestiging van eerdere, maar er werden meer zware metalen in deze testronde betrokken.
  7. Colibacteriën en E-coli - Verwijderd voor meer dan 99,9%.Hier werd al eerder op getest en bleek voor meer dan 99,9999% verwijderd te worden. Dit moet worden beschouwd als een test ter bevestiging.

Toelichting:

Vòòr de proefnemingen begonnen werd door NMCL en laboratorium besloten om de grens te trekken bij 99,9% of Log-3 verwijdering. Elk Log of hoger percentage niveau kost aanmerkelijk meer bij de proeven en hoger gaan is niet relevant voor dit soort onderzoek. Het komt neer op een afweging van kosten tegenover onderzoeksresultaten die, huns inziens, voor klanten en dealers bevredigend zijn. Log-3 (99,9%) vermindering is aanmerkelijk en de kosten voor proeven blijven binnen acceptabele grenzen. Daarom heeft men zich tot dit niveau bepaald.

Het valt u mogelijk op bij de testresultaten dat bij bijna alle verontreinigingen die zijn gemeten na filtering door de Black Berkey filter de aanduiding “minder dan” staat bij het achtergebleven verontreinigingsniveau in het water. Dit betekent dat de werkelijke reductie “meer is dan” 99,9%, en daarmee zeggende dat er meer verontreiniging verwijderd is dan de test kan laten zien.

Berkwy Water Filters