Veelgestelde vragen over Berkey Waterzuivering Systemen

Ik kan de vaten van de Berkey Light niet goed in elkaar klikken, doe ik iets verkeerd?

Zorg dat de naden precies parallel lopen, de meeste exemplaren zullen niet in elkaar klikken tenzij de naden op één lijn liggen. Als het probleem hierdoor niet wordt verholpen, meet dan de opening van het onderste vat van naad tot naad. De diameter moet dan minimaal 20,2 cm. zijn. Als het toch minder is, neem dan contact met ons op.

Wij willen zo min mogelijk uitgeven voor een Berkey waterzuivering systeem dat bestemd is voor een grote groep. Wat kunt u ons aanbevelen?

Om te bepalen welke maat het beste is in uw situatie moet u rekening houden met het volgende: hoe groter de capaciteit van het systeem, hoe minder vaak u het bij hoeft te vullen. Alle Berkey systemen zijn standaard verkrijgbaar met twee Black Berkey Waterfilters, echter de vier grotere roestvrijstalen systemen zijn uit te breiden met meerdere waterfilters. Dit betekent dat uw eerste overweging zou moeten zijn een systeem te kopen waarvan de capaciteit het beste aansluit bij de behoefte van de groep. U hoeft niet een nieuw systeem te kopen als u er later achter komt dat u meer liters per uur nodig heeft. U kunt dan eenvoudig aanvullende waterzuivering elementen bestellen om de capaciteit van uw huidige systeem te verhogen. Hieronder ziet u een tabel die de verschillende twee-elementsystemen toont, de capaciteiten daarvan en het maximum aantal waterfilters per systeem.

Berkey SysteemCapaciteitVolledig Uitgebreid
Travel Berkey5.7 liter2 filters
Berkey Light10.4 liter4 filters
Big Berkey8.5 liter4 filters
Royal Berkey12.3 liter4 filters
Imperial Berkey17 liter6 filters
Crown Berkey22.7 liter8 filters

Wat zijn de fundamentele verschillen tussen de Berkey Light en de roestvrijstalen systemen?

Het Berkey Light systeem is ontworpen voor gebruik op reis of op de camping en is dus ongeveer anderhalve kilo lichter dan het vergelijkbare roestvrijstalen systeem. De Travel Berkey is ook ontworpen voor gebruik buitenshuis en is de kleinste van de roestvrijstalen systemen. Het is compact genoeg om in een koffer te passen, omdat het bovenste vat in het onderste vat past tijdens transport, hetgeen niet het geval is bij de Berkey Light. De Travel Berkey heeft de voorkeur wanneer het gaat om mobiliteit. Het hangt er dus van af welk soort ‘draagbaarheid’ u zoekt: minder gewicht (Berkey Light) of compactheid (Travel Berkey).

De vier grotere systemen zijn ontworpen voor dagelijks gebruik binnenshuis, en zijn daarom van een steviger constructie dan de hierboven genoemde systemen. Niettemin kunnen deze systemen buitenshuis worden gebruikt of tijdens noodsituaties wanneer schoon drinkwater niet voorhanden is.

Wat is de handigste methode om het bovenste vat te vullen?

De meeste mensen gebruiken een kan om water te gieten in het bovenste vat. Een andere manier is om een slang aan de keukenkraan te bevestigen en daarmee bij te vullen.

Het water in het bovenste vat van mijn Berkey waterzuivering systeem vloeit niet helemaal weg. Is dit normaal?

Ja, het is normaal en niet ongebruikelijk dat de laatste 1,3 tot 2,5 cm. water blijft staan in het bovenste vat. De elementen zijn zo ontworpen dat het water door hele fijne microporiën sijpelt als het van het bovenste vat naar het onderste vat gaat. Hoe lager het waterniveau in het bovenste vat, hoe minder de waterdruk om het water door de microporiën te duwen. Het is u misschien opgevallen dat het systeem, wanneer het vol is, sneller water zuivert dan wanneer het halfvol is. Dit komt doordat de waterdruk dan hoger is. De enige manier om dit te omzeilen zou zijn om de poriën te vergroten, maar dit zou natuurlijk de efficiëntie van de Berkey waterfilters sterk verminderen. Tijdens elke cyclus mengt het water dat overblijft van de vorige cyclus zich met het water van de nieuwe bijvulling, en wordt dan gezuiverd. Er is dus geen reden tot bezorgdheid over restwater bij normaal dagelijks gebruik. Wanneer u echter het systeem een poosje niet gebruikt, zoals tijdens een vakantie, dan is het aan te raden om beide vaten te legen en ondersteboven in het droogrek te laten drogen voordat u weggaat.

Ik heb mijn systeem zes maanden in gebruik en de doorloopsnelheid van het water is behoorlijk verminderd. Moet ik de waterzuivering elementen al vervangen?

Nee, in tegenstelling tot andere filtratie elementen zijn Black Berkey waterfilters reinigbaar. De oorzaak voor het langzamer doorsijpelen van het water is meestal dat troebelheid en sediment de microporiën verstoppen. Haal de filters simpelweg uit het systeem, borstel de buitenkant van elk element schoon, bij voorkeur met een lapje ScotchBrite, stevige tandenborstel of een groenteborstel. De hele filter licht schrobben zodat die weer helemaal zwart is. Het is gemakkelijk te doen en kost nauwelijks tijd. Vervolgens maakt u de filters weer gebruiksklaar en installeert ze opnieuw. Het probleem zou nu opgelost moeten zijn.

Hoe weet ik wanneer het tijd wordt om mijn waterfilter elementen te vervangen?

De beste manier om vast te stellen wanneer het tijd wordt om de filters te vervangen is de volgende berekening te maken:

  1. Vermenigvuldig het aantal filters in uw systeem met 11.350 liters om de Totale Liter Capaciteit voor alle Filters te krijgen.
  2. Houd dan gedurende één week bij hoe vaak u het bovenste vat moet bijvullen.
  3. Vervolgens vermenigvuldigt u dat getal met de capaciteit in liters van uw systeem (bijv. de Berkey Light systeem is 10,4 liter) om deTotale Hoeveelheid Gebruikte Liters per Week vast te stellen.
  4. Tenslotte deelt u het Totaal van Gebruikte Liters per Week op het Totaal Liter Capaciteit voor Alle Filters en dat zal u vertellen na hoeveel weken de filters zouden moeten worden vervangen.
  5. Bereken daarna de toekomstige datum voor vervanging (52 weken per jaar), schrijf die datum op een sticker en plak die op de bodem van uw systeem als herinnering voor later.

Overigens, als u uw systeem al een tijdje gebruikt kunt u sowieso de boven genoemde formule toepassen om te weten te komen wanneer de filters aan vervanging toe zijn. Tel gewoon vanaf de datum dat u het systeem heeft gekocht.

Ik vertrek binnenkort naar het buitenland. Kan ik op de een of andere manier voor ik vertrek mijn Berkey systeem testen om te zien of deze goed werkt?

Ja, wij bevelen aan om de rode voedselkleurstof test uit te voeren voor vertrek. Als de rode voedselkleurstof helemaal verdwenen is werkt uw waterzuivering systeem correct. Indien niet, kijk dan of de vleugelmoeren op de filters wel goed aangedraaid zijn, en doe de test nog eens. Overigens, maak nieuwe waterzuiverings elementen altjd gebruiksklaar vóór vertrek. Er is op de plaats van bestemming misschien niet genoeg waterdruk om de waterfilters te prepareren.

Ik heb net een Berkey systeem gekocht maar het systeem zuivert bijna geen water. Doe ik iets verkeerd?

Meestal wordt het probleem dat u ondervindt veroorzaakt door een hoge waterspanning, hetgeen het verwijderen van lucht verhindert uit de microporiën van de nieuwe waterzuiverings-elementen. Met uw Black Berkey waterfilters is een prepareer-knop (afsluitring) met gebruiksaanwijzing meegeleverd. Haal de filters eruit, maak ze gebruiksklaar, installeer ze opnieuw en het probleem zou opgelost moeten zijn.

Ik heb gezien dat als ik het water kook of er ijsblokjes van maak, er soms kleine witte deeltjes drijven in het water. Wat zijn dat? Bacteriën?

Het zijn geen bacteriën, maar iets dat soms in hard (hoog mineraal gehalte) water kan voorkomen. Wanneer water wordt gezuiverd door het Berkey systeem, verhogen de Black Berkey waterfilterseigenlijk de PH (alkaliteit) van het water. Dit is gezond want pathogene bacteriën en virussen gedijen goed in zuurrijke omgeving en hebben het juist moeilijk in een alkalische omgeving. Zo is het ook in uw lichaam. Wanneer het PH niveau van het water wordt verhoogd, daalt de zuurgraad en het water is niet meer in staat om zoveel mineralen in oplossing te houden als tevoren. Wanneer dit gebeurt beginnen de mineralen na een tijdje te bezinken of neer te slaan, en afhankelijk van de aard van de mineralen zinken ze naar de bodem of drijven ze naar boven. Dit proces wordt ‘vlokkigheid’ genoemd en de neergeslagen mineralen ‘witte drijvers’. Maar er is geen enkele reden tot bezorgdheid, de witte drijvers waren al in oplossing aanwezig in uw water. Ze zijn nu alleen maar te zien, terwijl ze eerder onzichtbaar waren vanwege hun ionische hoedanigheid.

Ik heb een TDS (Totaal Opgeloste Stoffen) meting gedaan van het gezuiverde water en was verbaasd om te ontdekken dat de meting op hetzelfde uitkwam voor zowel het gezuiverde als het ongezuiverde water. Werkt mijn systeem wel goed?

Ja, een TDS meter meet alleen Totaal Opgeloste Stoffen of mineralen; opgeloste stoffen zijn simpelweg opgeloste mineralen in ionische vorm. Een TDS meter meet de hoeveelheid aan biologische of chemische verontreinigingen niet. Black Berkey elementen zijn ontwikkeld om de heilzame en gezonde mineralen in het water te laten en de ongewenste zware metalen zoals lood en kwik, en eveneens sedimentaire mineralen zoals ijzeroxide en aluminium te verwijderen.

Is er een Berkey waterzuivering systeem dat geschikt is voor grote groepen?

Ja, er zijn twee systemen die aan de behoeften van grote groepen tegemoetkomen:

  1. Het Imperial Berkey systeem kan 1514 liter per dag (± 64 liter per uur) zuiveren wanneer het wordt opgesteld met zes Black Berkey waterfilters en wanneer het bovenste vat vol is. Dit is genoeg om 200 mensen te voorzien van water bij dagelijks, regelmatig gebruik, en 800 mensen bij een tijdelijke noodtoestand.
  2. Het Crown Berkey systeem kan 2460 liter per dag (± 102 liter per uur) zuiveren wanneer het wordt opgesteld met acht Black Berkey waterfilters en het bovenste vat vol is. Dit is genoeg om 325 mensen te voorzien van water bij dagelijks, regelmatig gebruik, en 1300 mensen bij een tijdelijke noodtoestand.