De Berkey fabrikant heeft een rechtszaak aangespannen tegen de EPA om een einde te maken aan de vervolging van Berkey waterfilters op basis van diens besluit dit jaar om Berkey waterfilters te behandelen alsof het pesticiden zijn in plaats van waterfilters. De EPA heeft inmiddels al opdracht gegeven om het grootste magazijn van Berkey te sluiten. Zie onze blogpost voor meer informatie. .

Privacyverklaring – Hoe wij uw persoonlijke data opslaan en gebruiken

Dit document geeft u een gedetailleerd overzicht van:
 • Het soort informatie die wij van u ophalen

 • Hoe wij die ophalen en gebruiken

 • Met wie we deze zouden kunnen delen

 • De stappen die we zetten om deze privé en beschermd te houden

 • Het recht op uw eigen gegevens


Meer informatie:

Als u meer informatie wenst kunt u ons direct bereiken per email –

info@berkeywaterfilterseurope.com

Of belt u ons: 0543-769085

U kunt op ieder moment alle mogelijke communicatie met ons verbreken door ons daartoe te verzoeken per email: info@berkeywaterfilterseurope.com. Wij zullen u verzekeren dat u niets meer van ons ontvangt en dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen.


Wie wij zijn

Wij zijn Berkey Water Filters Europe de data beheerder voor de doelstellingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop we uw informatie gebruiken.

Onze Data Protection Officer is: Philip Boerma


Uw gegevens

De informatie die wij inwinnen

Wij krijgen op verschillende manieren informatie over u binnen zoals:

 • Direct van uzelf

 • Wat wij over u opzoeken

 • Via andere organisaties waarmee we als partners samenwerken

Wij krijgen alleen informatie over u binnen volgens relevante regels en wetten, en dit geldt voor al onze producten of diensten waarvoor u zich met ons in verbinding stelt, of stelde.

Voor het grootste deel beperken de persoonlijke gegevens die wij van u hebben tot:

 • Uw naam

 • Uw email adres

 • Telefoonnummer(s)

 • Adres

 • Producten en diensten die wij u of uw organisatie leveren

 • Communicatie voorkeuren


Hoe we uw data zullen gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie:

 • Om uw identiteit en adres vast te stellen

 • Om u te informeren over de status van uw bestelling of gevraagde dienst

 • Om te begrijpen hoe u uw rekeningen betaalt

 • Om uw verzoeken of bestellingen te behandelen.

 • Om onze producten en diensten te verbeteren

 • Voor het aanbieden van andere diensten waarvan u naar ons idee profijt heeft, tenzij u ons vraagt dat niet te doen.

Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken waar dat wettelijk is toegestaan bijvoorbeeld door een afspraak met na te komen, een wettelijk verplichting uit te voeren, in het kader van een legitiem zakelijk belang, of in overeenstemming met u.

Wij sturen wel eens een bericht naar onze klanten maar we houden dat minimaal. Onze website verschaft alle informatie over het bedrijf, haar diensten en projecten.

Wij zullen uw data niet delen voor marketing met enig andere derde partij.


Derde Partij Data Processors

Wij kunnen uw data delen met andere Software as a Service (SaaS) providers waarmee wij als partners samenwerken teneinde opslag en management ervan zowel als de communicatie met u efficiënter te maken. In alle gevallen nemen de bedrijven de bescherming van de hun (door ons) toevertrouwde data zeer serieus en volgen de AVG. Berkey Water Filters Europe zal alleen processors van derde partij gebruiken die de AVG volgen. Verdere informatie kan verkregen worden van onze data beheerder.


Hoe lang zullen wij uw gegevens bewaren?

Wij bewaren uw gegevens zolang u met ons een relatie heeft. Nadat deze eindigt zullen we ze houden waar we ze nodig hebben voor legitieme doeleinden, zoals het beantwoorden van vragen of behandelen van klachten, of voor andere redenen zoals het tegengaan van fraude of financiëel misdrijf. Ook voor het beantwoorden van vragen van wettelijke toezichthouders zoals de Belastingdienst om boekhoudkundige redenen.


Uw rechten

U hebt een aantal rechten inzake uw persoonlijke gegevens:

 • Inzage in wat wij van u hebben

 • Ons te vragen deze met een andere partij te delen

 • Ons te vragen foute of onvolledige details te corrigeren

 • Te verbieden er verder iets mee te doen

 • U kunt een klacht indienen

 • U terug te trekken en uw gegevens te laten verwijderen.


De meest recente versie van deze gedragslijn kunt u vinden op: www.berkeywaterfilterseurope.nl