De Berkey fabrikant heeft een rechtszaak aangespannen tegen de EPA om een einde te maken aan de vervolging van Berkey waterfilters op basis van diens besluit dit jaar om Berkey waterfilters te behandelen alsof het pesticiden zijn in plaats van waterfilters. De EPA heeft inmiddels al opdracht gegeven om het grootste magazijn van Berkey te sluiten. Zie onze blogpost voor meer informatie. .

De Gevaren van PET Plastic Waterflessen

De gevaren die kleven aan het gebruik van PET plastic waterflesjes kunnen onderverdeeld worden in 3 hoofdcategorieën. De twee belangrijkste zijn natuurlijk de gevaren voor onze persoonlijke gezondheid en het effect op ons natuurlijk milieu. Een nog verraderlijker consequentie voor het gebruik van PET plastic flesjes voor water is de marketing-ethiek van multinationale corporaties waarbij water tot handelsartikel wordt gemaakt.

De Gezondheidsrisico's van PET Waterflessen

Drie recente Europese studies hebben aangetoond dat PET plastics stoffen kunnen bevatten die het endocrien systeem aantasten en ook het giftige element antimoon kunnen uitlogen. Het bewijs is nog niet sluitend, maar alles wijst erop dat PET plastic flesjes een verstorende werking hebben op oestrogeen en andere reproductie-hormonen. Deze onderzoeken werden gedaan door de Goethe Universiteit in Frankurt en de universteiten van Pisa en Heidelberg. Bij een studie van de Radboud Universiteit in Nijmegen vond men bewijs van substantiele bacteriële besmetting in drinkwater uit PET plastic waterflesjes.

Als conclusie van het onderzoek door de Goethe Universiteit werd gesteld: “Onze bevindingen leveren onomstotelijk bewijs voor een brede vervuiling van mineraal water met xeno-oestrogenen” en “consumptie van commercieel gebotteld mineraal water kan daarom bijdragen tot een blootstelling op grote schaal aan mensen van endocrien ontwrichtende stoffen”. De onderzoeker zelf verklaarde na zijn onderzoek: “al deze experimenten gedaan hebbende ben ik kraanwater gaan drinken, er mag dan van alles inzitten, er zitten tenminste geen oestrogene stoffen in.”

De conclusies van de Universiteit van Pisa waren minder eenduidig; zij oordeelden slechts 10 % van de geteste monsters positief wat betreft oestrogene activiteit. Zij zeiden echter wel dat “niet-optimale opslag condities, zoals langdurige blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen uitloging van chemicaliën in de vloeibare inhoud tot gevolg kan hebben.” Iedereen die in de mediterranee op vakantie is geweest heeft waarschijnlijk zelf gezien hoe pallets met plastic waterflessen uren- of dagenlang in de zon kunnen staan voordat zij in de schappen van de supermarkt gezet worden of op transport gesteld.

Een ander onderzoek van de Universiteit van Heidelberg concludeerde dat antimoon kan uitlogen in gebotteld water. Antimoon is een giftig element en wordt gebruikt bij de fabricage van PET plastic waterflesjes. Men ontdekte onder andere dat, hoe langer de vloeistof in de fles zit hoe hoger het niveau van antimoon vervuiling is. Wanneer men een plastic flesje water koopt kan men op geen enkele manier weten of de PET plastic waterflesjes aan de elementen zijn blootgesteld, noch voor hoe lange tijd. Om maar te zwijgen over de mogelijkheid dat het water 2 jaar opgeslagen kan zijn geweest.

De Nederlandse studie haalde de stelling dat PET plastic flessenwater veiliger en 'schoner' zou zijn dan kraanwater onderuit. De onderzoeker verklaarde: “Wij vonden hogere niveaus van bacteriële verontreiniging in commercieel gebotteld mineraal water” en ook: “Deze bevindingen geven aan dat de algemene opvatting dat flessenwater veiliger is, onjuist is.”

Voor verdere informatie zie de volgende artikelen:  

Bottled Water: The Risks to Our Health, Our Environment and Our Wallets. (A good overview, albeit with an American slant.)

Poison Lurking in Your Plastic Water Bottle. (Slightly sensationalist, but nonetheless good article about the Heidelberg University findings.)

One in Five French Bottled Waters 'contain drugs or pesticides'. (A study carried out by 60 Millions de Consommateurs).

De Effecten op het Milieu van Plastic PET flessen

Er is niet alleen sprake van negatieve milieu-effecten van PET plastic waterflesjes vanwege het feit dat het wegwerp artikelen betreft, maar ook treden zij op bij de fabricage. De levenscyclus van een plastic PET waterflesje is van begin tot eind schadelijk.

Enkele feiten:

  • Er worden in Europa elke dag 30 miljoen plastic waterflessen gebruikt, wereldwijd dagelijks meer dan 100 miljoen. Dat is meer dan 20.0000 flessen per minuut, alleen al in Europa.
  • Voor de productie van 1 plastic fles is 3 tot 5 keer zoveel water nodig dan er uiteindelijk in 1 fles gaat.
  • Ongeveer 50% van de flessen in Europa worden niet gerecyled, dus die eindigen op vuilnishopen, in vuilverbrandingsovens, of als zwerfvuil uiteindelijk in de oceanen.
  • Het kan duizend jaar duren voor een PET fles is afgebroken.
  • en heeft berekend dat de benodigde energie voor de productie van gebotteld water 1000 maal meer is dan voor de productie en levering van kraanwater. Zie ook: Bottled and Sold door Peter Gleick.
  • Bij de productie van PET flessen komen kankerverwekkende stoffen vrij zoals ethylbenzeen, ethyleen oxide, methyleenchloride, benzeen and tolueen en deze komen terecht in het milieu. De giftige stof antimoon wordt ook bij de productie van PET plastic gebruikt.
  • De VN hebben geschat dat de wereldzeeën 46.000 stukken plastic per vierkante mijl bevatten. De Algalita Marine Research foundation taxeert het aantal stukken per vierkante kliometer op 1 miljoen in de grote Vuilnisbelt van de Stille Oceaan. Er zijn vijf van deze enorme drijvende afvalbergen van plastic in de wereldzeeën.

De Dubieuze Ethiek van het Commercialiseren van Water

Toegang tot schoon vers water is een algemeen goed en geen zaak waarmee handel zou mogen worden gedreven. Immers, wij moeten dan tegen opgedreven prijzen dat recht terugkopen. Dat is niet in de haak, ondanks wat de mineraal-water fabrikanten en neo-liberale talking heads ons willen doen geloven. De commercialisering van water, het onttrekken van water uit publieke reservoirs voor gebotteld water –en dat soms wel duizenden kilometers verschepen - terwijl miljoenen mensen niet vrij kunnen beschikken over schoon vers water, is niet alleen verspilling maar ook ethisch weerzinwekkend. De producenten van gebotteld water zijn onderdeel van een grotere trend om te privatiseren en als handelsgoed te bestempelen wat een basaal mensenrecht is: vrije beschikking over schoon en vers water. Wij moeten hen de winst ontzeggen die zij opstrijken ten koste van het publiek belang, en kraanwater drinken.

Als u de gewoonte hebt flessenwater te kopen uit bezorgdheid over de kwaliteit van uw kraanwater dan is de voor de hand liggende en goedkoopste oplossing een Berkey Waterfilter Systeem. De gezondheids- en milieugevaren van flessenwater, laat staan de ethische bezwaren, maken het kiezen voor schoon en fris kraanwater de enige logische keuze voor u en de uwen.