Testresultaten voor de Black Berkey Waterfilters van het Environmental Toxicology Laboratory, LA.

New Millenium Concepts (de fabrikant van de Berkey systemen) maakt nu, direct na de virus testing, met trots de resultaten bekend van 2 nieuwe testrondes van de Black Berkey waterfilters. En weer stellen de Black Berkey waterfilters nieuwe normen voor waterzuiverings-systemen die werken op zwaartekracht.

Om direct door te gaan naar de test resultaten inzake zware metalen an andere anorganische stoffen klik hier en voor de laatste testresultaten betreffend pesticiden, herbiciden en andere organische stoffen klik hier.

De testen op onze verbeterde waterfilters, speciaal die voor zware metalen bevestigen niet alleen eerdere beschrijvingen waarin gesteld wordt dat de Black Berkey waterfilters met name zware metalen voor 95% of meer reduceert, maar voegen nog een stel verontreinigingen aan de lijst toe. Bevestigd wordt reductie van Aluminium, Cadmium, Chroom, Koper, Lood en Kwik. Nieuwkomers op de lijst van zware metalen zijn Antimonium, Barium, Chroom 6, Kobalt, Molybdeem, Nikkel en Vanadium. Andere binnenkomers op de reductie lijst, zijn de niet-zware metalen Seleen en Thalium. Andere potentiële vervuilers waarvan een substantiële vermindering tot 95% of meer geconstateerd wordt zijn ook nog Nitraten, MBAS (Methyleen Blauwe Actieve Stoffen) en Arsenicum.

Een opmerkelijk punt is dat bij alle testen die op de Black Berkey waterfilters gedaan werden, meer verwijderd werd dan de van te voren gestelde limiet voor elke test. Met andere woorden, de quantitatieve verwijdering ging bij elke test de door het laboratorium gestelde limiet te boven. Dit betekent dat de resultaten naar aanleiding van de bijgesloten tests de minimale mogelijkheid laten zien; in het dagelijks leven zouden de resultaten wel eens beter kunnen zijn dan de aangegeven percentages.

In technische zin kun je zeggen dat de Black Berkey waterfilters voor zowel organische als anorganische stoffen getest zijn tot “Onder Traceerbaar Niveau”, aangezien de door het laboratorium “Gestelde Uiterste Limiet” zoals aangeduid door het “groter dan” teken “>” in de kolom voor het verwijderingspercentage van de tests steeds overschreden werd. De testlimieten van het ene laboratorium hoeven echter niet dezelfde te zijn als die van een andere. Nogmaals, wij geloven dat het vastleggen van specifieke verwijdering percentages voor elke potentiële vervuiling onze klanten in de toekomst beter ten dienste zal staan.

Sommigen hebben gevraagd waarom sommige van de percentages verschillen van die in vorige tests. Elk laboratorium heeft zijn eigen specifieke mogelijkheden en de test geeft de niveaus aan die het lab kan waarnemen. Barium reductie bijvoorbeeld was gesteld op >80%. Verminderen de Black Berkey waterfilters Barium voor meer dan 80%? Ja. Hoeveel? Om dat uit te vinden zouden we nog een ander laboratorium moeten inschakelen. Maar het komt er op neer dat we weten dat de waterfilters tot meer dan 80% Barium zullen verwijderen.

Tenslotte, er komen nog meer test resultaten aan, verderop dit jaar en in 2013. Het gaat om onder andere meer VOC’s, Chloramine en een heleboel andere potentiële vervuilingen. Wij zien er naar uit die resultaten aan u voor te leggen wanneer zij beschikbaar zijn.

Toxicologisch Rapport - Zware Metalen, Nitrite en andere Anorganische Stoffen

Toxicology Lab Results Page 1

Toxicology Lab Results Page 2

Toxicologisch Rapport - Pesticiden, Herbiciden en andere Organische Stoffen

Toxicolgy Lab Results - Pesticides etc. Page 1

Toxicolgy Lab Results - Pesticides etc. Page 2

Toxicolgy Lab Results - Pesticides etc. Page 3

Toxicolgy Lab Results - Pesticides etc. Page 4

Berkwy Water Filters