De Berkey fabrikant heeft een rechtszaak aangespannen tegen de EPA om een einde te maken aan de vervolging van Berkey waterfilters op basis van diens besluit dit jaar om Berkey waterfilters te behandelen alsof het pesticiden zijn in plaats van waterfilters. De EPA heeft inmiddels al opdracht gegeven om het grootste magazijn van Berkey te sluiten. Zie onze blogpost voor meer informatie. .

De Black Berkey Filter en het Verwijderen van Virussen

Ik dacht dat er bij een filter met dermate fijne poriën dat er virussen mee worden verwijderd, groot gevaar voor verstopping zou zijn? Is dat waarom sommige filters poriën hebben ter grootte van bacteriën en als tweede stap een desinfecterend middel bevatten (b.v. jodium hars) om de virussen te doden?

Ontwerp en samenstelling van de Black Berkey waterfilters resulteert in ongelooflijk kleine poriën en wel in een exponentieel groter aantal microporiën dan in welke andere waterfilter dan ook. Dit is de reden dat Black Berkey waterfilters ongeveer 8 keer zoveel water per uur produceren dan andere filters die werken met zwaartekracht. Sommige porien aan de buitenkant zullen inderdaad verstopt raken door verontreiniging, maar de vervuiling kan moeilijk alle poriën afdichten en daarmee de hele filter onklaar maken. Na een tijdje zullen de meeste poriën aan de buitenkant verstopt kunnen raken, en daarmee de doorstroming van de Black Berkey waterfilter vertragen. Wanneer dit gebeurt kan de filter opgefrist worden door eenvoudig de buitenkant van de filter schoon te borstelen met een lapje ScotchBrite of tandenborstel. Dit verwijdert de buitenste laag verstopte poriën. Zodoende zal de filter, in antwoord op uw vraag, niet voortijdig verstoppen, zelfs al hebben de filters nog zulke kleine microporiën.

Hoe rekent de Black Berkey filter af met virussen? Mogelijk door middel van een serie filters met poriën die in grootte afnemen? Of is de virus filtratie toe te schrijven aan de neiging van virussen om samen te klonteren met bacteriën en verontreiniging in het water?

De microscopisch kleine poriën zijn zo klein dat zij verhinderen dat superkleine deeltjes als bacteriën, virussen en zelfs voedselkleurstof door de kronkelgang passeren waar water nog wel doorheen kan. Deze verontreinigingen worden vastgehouden in de microscopisch kleine poriën waar de veel kleinere H20 moleculen gewoon doorsijpelen. Deze methode, in antwoord op uw vraag, scheidt dus het vuile van het schone water.

Staan de MS-2 en Fr Coliphage nog bekend als goede indicatoren voor virus filtratie? Zeker een artikel suggereert dat dit misschien niet het geval zou kunnen zijn. Kunt u proeven laten zien met andere virussen?

MS-2 an Fr Coliphage zijn twee verschillende virussen die ieder een eigen karakteristieke verwijderingsmethode behoeven. Daarom worden ze gebruikt als plaatsvervangers voor andere typen virussen. Deze virussen werden geselecteerd door zowel de EPA als het Amerikaanse leger, vanwege hun kleinere formaat vergeleken bij andere soorten en vanwege de moeilijkheidsgraad van het verwijderen van beide. Beide bedragen ongeveer 24-26 nanometer in omvang hetgeen ze typeert als het kleinst mogelijke virus. Om het verschil tussen de grootte van bacteriën en virussen te begrijpen, raden we u aan de Cell Size and Scale Chart van de University of Utah te lezen door hun website https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/ te bezoeken en vervolgens klik om de schaal onderaan te wijzigen om de grootte van virus versus bacteriën versus andere mogelijke verontreinigingen te zien en naar verschillende niveaus te blijven toenemen. Deze virussen zijn in dit overzicht in grootte vergelijkbaar met het Rhonivirus. Dus, in antwoord op uw vraag, ja, MS-2 en Fr Coliphage zijn de ideale virussen om te gebruiken als indicatoren voor het vermogen van zuiveringssystemen om virussen te verwijderen.

Het feit dat Black Berkey waterfilters getest zijn op het verwijderen van virussen en boven de EPA zuiveringsnorm uitkomen maakt het aannemelijk dat substantiëlere verontreinigingen zoals bacteriën ook worden verwijderd.

Het MS-2 virus is 24-26 nanometer.

Het Fr Coliphage virus is 25 nanometer.

Met andere woorden, zij zijn kleiner dan het hepatitis virus (4 nm) an het Rhinovirus (30 nm) en aan beide wordt in de tabel gerefereerd.

Voor meer informatie over het MS-2 virus: MS-2 - Wikipedia

Voor meer informatie over Bacteriophages in het algemeen: Bacteriophages: Update on application as models for viruses in water.